RosEnSuzanne

I alla ordspråk gömmer sig stor visdom, ofta inhämtad av många som fått erfaren-heten den hårda vägen. Drag lärdom av andras misstag.

Copyright © ägaren av domänen Dialoga.se